search
top

Dlaczego analiza kredytobiorcy jest istotna?

Pożyczkobiorca przed podpisaniem umowy o kredyt gotówkowy przechodzi bardzo dokładną analizę. Wielu klientów banków detalicznych zastanawia się, dlaczego w ogóle trzeba poddawać się monitorowaniu budżetu domowego. Dla wielu gospodarstw domowych to główna trudność. Ocena kredytobiorcy jest niezbędna z kilku powodów.

Bezpieczeństwo rynku jest najważniejsze

Główne grupy pożyczkodawców w kraju to banki detaliczne, sektor pozabankowy, a także coraz szybciej rozwijająca się branża pożyczek społecznościowych. Banki detaliczne to zdecydowanie największe podmioty funkcjonujące na rynku kredytowym, a jednocześnie instytucje, które zarządzają depozytami społeczeństwa. To właśnie z depozytów banki detaliczne w dużym stopniu finansują całą akcję kredytową. Banki detaliczne nie mają właściwie prawa przekazywać złych, czy po prostu bardzo ryzykownych kredytów gotówkowych lub innych form zobowiązań. Analiza klienta jest konieczna dla zachowania bezpieczeństwa praktycznie całego systemu ekonomicznego w kraju. Nadmierne nasycenie złymi kredytami doprowadza najczęściej do bankructwa bardzo dużych instytucji finansowych. Kredytobiorcy przestają bowiem spłacać swoje zobowiązania terminowo, a to wpływa na zaufanie nie tylko do banków detalicznych, ale rządu ogólnie. Głównie z tego powodu banki detaliczne działają w oparciu o konkretne normy prawne. To przede wszystkim prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, czy rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Krótko o obecnych normach analizy kredytobiorcy

Analiza kredytobiorcy odbywa się na jasnych zasadach. Bank musi wiedzieć, czy jesteś w stanie spłacać zobowiązania terminowo. Banki detaliczne korzystają chętnie z Biura Informacji Kredytowej, a także z innych rejestrów związanych z kwestiami zadłużeniowymi (Biuro Informacji Gospodarczej, InfoMonitor, Krajowy Rejestr Dłużników). To absolutna podstawa. Oczywiście klient banków przekazuje kluczowe informacje na temat zarobków. Nieco inaczej analizuje się klientów indywidualnych w bankach detalicznych, a inaczej właścicieli działalności gospodarczej. W drugiej grupie nawet brak zdolności kredytowej nie wyklucza z podpisania dobrej umowy kredytowej. Chodzi raczej o dobry biznesplan, przedstawienie wskaźników, przygotowanie zabezpieczeń specjalnych.

Użyte znaczniki: , , , , , ,

« Historia kredytowa | Strona domowa | Karty kredytowe i kre… »top