search
top

Uzyskanie kredytu gotówkowego

Uzyskanie kredytu gotówkowego jest znacznie łatwiejsze od innych rodzajów kredytów, które wymagają zabezpieczenia przede wszystkim na wielkość sumy kredytu oraz długi okres kredytowania. Kredyt gotówkowy może być pozyskany maksymalnie na 10 lat, ale tak długi okres kredytowania zapewnia jedynie kilka banków. Wynika to między innymi z faktu, że długoterminowy kredyt gotówkowy jest mało opłacalny przede wszystkim w związku z wysokimi kosztami w stosunku do kredytów hipotecznych. Kredyty gotówkowe przede wszystkim pozyskiwane są na cele konsumpcyjne i na krótki bądź średni okres czasu. Kredyt krótkoterminowy to kredyt pozyskiwany na okres spłaty do roku czasu. Kredyt średnioterminowy to kredyt na kilka lat, czyli maksymalnie do pięciu lat.

Na rynku kredytów gotówkowych można spotkać się z różnymi rodzajami tego typu kredytów. Wszystkie kredyty gotówkowe mają jeden wspólny element, czyli można je pozyskać na dowolny cel. Generalnie kredyt jest produktem celowym. Kredyt gotówkowy to forma kredytu stworzona dla banków, by mogły rywalizować na rynku pożyczek. Banki mają uprzywilejowaną pozycję, gdyż kredyt gotówkowy jest zdecydowanie lepiej zabezpieczony w stosunku do pożyczki. Banki mogą korzystać z bankowych tytułów egzekucyjnych, z których nie mogą korzystać pożyczkodawcy. Bankowy tytuł egzekucyjny pozwala na skrócenie drogi sądowej w przypadku ściągania wierzytelności nawet w przypadku sprzedaży takiej wierzytelności poza bankowemu podmiotowi gospodarczemu.

Do kredytów gotówkowych zaliczane są pożyczki hipoteczne, kredyty na kartach kredytowych, limity kredytowe, czyli między innymi debety na rachunkach bieżących oraz kredyty konsumpcyjne. Przy kredytach gotówkowych można spotkać się ze stosowaniem przez banki zabezpieczeń, ale najczęściej kredyt konsumpcyjny, limity na rachunkach i w kartach kredytowych można uzyskać bez żadnych, dodatkowych zabezpieczeń, czyli jedynie na podstawie wysokości uzyskiwanych dochodów. Do zabezpieczeń stosowanych przez banki przy kredytach gotówkowych można zaliczyć poręczycieli czy weksle. Specyficznym rodzajem kredytu gotówkowego jest pożyczka hipoteczna, która wymaga zabezpieczenia na hipotece nieruchomości.

Prosta formuła kredytu gotówkowego sprawia, że w wielu przypadkach taki kredyt możliwy jest do pozyskania w bardzo krótkim czasie. W wielu bankach procedury pozyskiwania kredytu gotówkowego pozwalają na uzyskanie dostępu do gotówki nawet w ciągu jednego dnia roboczego. Wiele banków reklamuje się wskazując, że decyzja kredytowa zostaje podjęta w przeciągu kilkunastu minut. Jednak decyzja kredytowa to jedynie element procedury przyznawania kredytu.

« Kredyt gotówkowy trzy… | Strona domowa | Lokata jak najlepiej … »top