search
top

Czy inflacja zagraża kredytobiorcom?

Inflacja prowadzi do utraty wartości pieniądza, a docelowo do podniesienia stóp procentowych i do zagrożenia spłaty niektórych kredytów hipotecznych. Śledzenie inflacji to jedno z podstawowych zadań każdego świadomego kredytobiorcy, zobacz co jeszcze jest bardzo ważne na stabilnoscfinansowa.pl.

Co wpływa na inflację w Polsce?

W Polsce na inflację wpływa podaż pieniądza, wyraźnie zwiększana od ostatnich lat, klęski żywiołowe (susza, choroby zwierząt hodowlanych), niepewność odnośnie wzrostu cen energii elektrycznej, zupełnie niezrównoważony budżet krajowy z ukrytym deficytem. Od początku 2019 daje się wyraźnie zauważyć zmiany cen w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, a także w rachunkach za energię elektryczną. To jedne z najważniejszych działów sugerujących potencjał podniesienia stóp procentowych. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Kto najwięcej straci na zmianie stóp procentowych?

Podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wiąże się z wyższymi ratami miesięcznymi i z zagrożeniem dotychczasowej zdolności kredytowej. W najgorszej sytuacji znajdują się kredytobiorcy, którzy zaciągali kredyt hipoteczny „pod korek”, czyli wykorzystywali maksymalną zdolność kredytową. W takim przypadku z dużym prawdopodobieństwem pojawi się potrzeba uzupełnienia zabezpieczeń lub aktualizacji całej umowy. Rada Polityki Pieniężnej zmienia powoli zdanie o inflacji i stopach procentowych, co wydaje się działaniem wyprzedzającym.

Negatywne scenariusze i wielkie niewiadome ekonomiczne na kolejne lata

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że inflacja przekroczy w najbliższych latach 5%. A to już ogromne niebezpieczeństwo dla stabilności gospodarki. Nie wiadomo również, jak wojna handlowa Chin z USA odbije się na funkcjonowaniu UE, w tym Polski.

Co można zrobić, aby się zabezpieczyć?

Aby zabezpieczyć się przed zmianami stóp procentowych kredytobiorcy mogą refinansować zadłużenie, negocjować warunki spłaty, wydłużyć okres kredytowania, aby uzyskać niższą ratę miesięczną. Inflacja wchodzi w trend wzrostowy po rekordowo niskim okresie, co jest naturalną konsekwencją makroekonomicznych przekształceń.

Recesja w niedalekiej przyszłości?

Wyższe stopy procentowe wyhamują i tak niskie tempo inwestycji krajowych. Według Austriackiej Szkoły Ekonomii to właśnie polityka monetarna odpowiada za wprowadzanie gospodarek do recesji. Regularne podwyżki stóp procentowych to duże niebezpieczeństwo, nie tylko dla kredytobiorców, ale wszystkich konsumentów. Jeżeli spłacasz kredyt hipoteczny rozpocznij lekturę informacji płynących z Rady Polityki Pieniężnej, bo to sprawa kluczowa dla zachowania racjonalnego budżetu domowego.

Użyte znaczniki: , , , , , ,

« Kredyt gotówkowy onli… | Strona domowa | Co to jest leasing ko… »top