search
top

Rodzaje banków.

Bank inwestycyjny.

Bank inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem emisji papierów wartościowych. Do jego zadań należy również obrót papierami inwestycyjnymi i samo inwestowanie. Wśród usług banków inwestycyjnych znajdziemy pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, jak również zarządzanie aktywami i udzielanie gwarancji. Co ważne banki inwestycyjne nie zbierają depozytów. Mogą posiadać sieci oddziałów, ale nie prowadzą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też lokat terminowych.

| Użyte znaczniki: , , ,

Branża pożyczkowa – jak wejść w ten biznes?

Uruchomienie działalności gospodarczej związanej z oszczędnościami i pożyczkami jest satysfakcjonującym doświadczeniem, jeśli masz w sobie kreatywność i wytrwałość, aby być dobrym przedsiębiorcą. Oto przyjazny, wyczerpujący przewodnik, który może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego ostatecznego sukcesu.

| Użyte znaczniki: , , ,

Nowe firmy finansowe

Współcześni ludzie masowo wykorzystują telefony komórkowe z Internetem do załatwiania absolutnie wszystkich codziennych spraw, również sprawy typowo finansowe w bankach zaczynają wykonywać sami przy pomocy cyfrowych aplikacji. Te dają możliwość złożenia wniosku o kredyt gotówkowy w swoim banku w kilka sekund i otrzymanie wstępnej decyzji kredytowej nawet w ciągu piętnastu minut. Są banki, które obiecują zmniejszyć oprocentowanie lub przyznać pożyczkę, jeśli nie zdążą wydać decyzji w kwadrans.

top