search
top

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim.

ING Bank Śląski ma w swojej ofercie również propozycję kredytu hipotecznego. Marża jaką nalicza bank za udzielenie kredytu wynosi 1,90%. Co do oprocentowania nominalnego kredytu ma ono wartość 3,62% w skali roku z WIBOR 3M. Bank za udzielenie zobowiązania bank nie pobiera żadnej prowizji. Kwota kredytu jaką możemy pożyczyć to kwota od 70 tysięcy złotych do maksymalnie 500 tysięcy złotych. Okres spłaty zobowiązania jest dosyć długi, bo można je rozłożyć nawet na 35 lat. Sprawdźmy parametry kredytu na konkretnym przykładzie. Kwota jaką chcemy pożyczyć to kwota 234 tysięcy złotych. Zobowiązanie chcemy spłacić w ciągu 16 najbliższych lat. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla takiej kwoty będzie wynosiła 3,68% w skali roku. Jak widać koszt nie jest wygórowany. Każda z rat miesięcznych jakie przyjdzie wpłacać do banku będzie po 1 607 złotych. Kwota łączna jaką odda kredytobiorca do banku będzie wynosiła 308 615 złotych. Odsetki jakie spłaci będą wynosiły 74 615 złotych.

| Użyte znaczniki: , , , ,

Lokaty na 3 miesiące.

Lokata Bezkarna z Bonusem w Banku BGŻ Optima.

Jest wiele rodzajów lokat bankowych. Warto znać chociaż te, które są najbardziej popularne. Lokata jest jednym z najpopularniejszych i zarazem najbezpieczniejszych produktów na oszczędzanie. Warto jednak wiedzieć jakie są ich parametry i na jakich warunkach można z konkretnej propozycji skorzystać. Lokaty kwartalne to lokaty zakładane nie tylko na okres trzech miesięcy, ale również lokaty cztero i pięciomiesięczne. Zobaczmy najciekawsze z propozycji jakie znajdziemy na rynku. Bank BGŻ Optima proponuje swoim klientom Lokatę Bezkarną z Bonusem. Możemy liczyć na oprocentowanie 3,5% w skali roku, a do tego otrzymamy 50 złotych premii.

| Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Rodzaje banków.

Bank inwestycyjny.

Bank inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem emisji papierów wartościowych. Do jego zadań należy również obrót papierami inwestycyjnymi i samo inwestowanie. Wśród usług banków inwestycyjnych znajdziemy pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, jak również zarządzanie aktywami i udzielanie gwarancji. Co ważne banki inwestycyjne nie zbierają depozytów. Mogą posiadać sieci oddziałów, ale nie prowadzą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też lokat terminowych.

| Użyte znaczniki: , , ,
top