search
top

Lokaty na 3 miesiące.

Lokata Bezkarna z Bonusem w Banku BGŻ Optima.

Jest wiele rodzajów lokat bankowych. Warto znać chociaż te, które są najbardziej popularne. Lokata jest jednym z najpopularniejszych i zarazem najbezpieczniejszych produktów na oszczędzanie. Warto jednak wiedzieć jakie są ich parametry i na jakich warunkach można z konkretnej propozycji skorzystać. Lokaty kwartalne to lokaty zakładane nie tylko na okres trzech miesięcy, ale również lokaty cztero i pięciomiesięczne. Zobaczmy najciekawsze z propozycji jakie znajdziemy na rynku. Bank BGŻ Optima proponuje swoim klientom Lokatę Bezkarną z Bonusem. Możemy liczyć na oprocentowanie 3,5% w skali roku, a do tego otrzymamy 50 złotych premii.

| Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Rodzaje banków.

Bank inwestycyjny.

Bank inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem emisji papierów wartościowych. Do jego zadań należy również obrót papierami inwestycyjnymi i samo inwestowanie. Wśród usług banków inwestycyjnych znajdziemy pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, jak również zarządzanie aktywami i udzielanie gwarancji. Co ważne banki inwestycyjne nie zbierają depozytów. Mogą posiadać sieci oddziałów, ale nie prowadzą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też lokat terminowych.

| Użyte znaczniki: , , ,

Branża pożyczkowa – jak wejść w ten biznes?

Uruchomienie działalności gospodarczej związanej z oszczędnościami i pożyczkami jest satysfakcjonującym doświadczeniem, jeśli masz w sobie kreatywność i wytrwałość, aby być dobrym przedsiębiorcą. Oto przyjazny, wyczerpujący przewodnik, który może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego ostatecznego sukcesu.

| Użyte znaczniki: , , ,
top