search
top

Czy inflacja zagraża kredytobiorcom?

Inflacja prowadzi do utraty wartości pieniądza, a docelowo do podniesienia stóp procentowych i do zagrożenia spłaty niektórych kredytów hipotecznych. Śledzenie inflacji to jedno z podstawowych zadań każdego świadomego kredytobiorcy, zobacz co jeszcze jest bardzo ważne na stabilnoscfinansowa.pl.

Co wpływa na inflację w Polsce?

W Polsce na inflację wpływa podaż pieniądza, wyraźnie zwiększana od ostatnich lat, klęski żywiołowe (susza, choroby zwierząt hodowlanych), niepewność odnośnie wzrostu cen energii elektrycznej, zupełnie niezrównoważony budżet krajowy z ukrytym deficytem. Od początku 2019 daje się wyraźnie zauważyć zmiany cen w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, a także w rachunkach za energię elektryczną. To jedne z najważniejszych działów sugerujących potencjał podniesienia stóp procentowych. Co to oznacza dla kredytobiorców?

top