search
top

Rodzaje banków.

Bank inwestycyjny.

Bank inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem emisji papierów wartościowych. Do jego zadań należy również obrót papierami inwestycyjnymi i samo inwestowanie. Wśród usług banków inwestycyjnych znajdziemy pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, jak również zarządzanie aktywami i udzielanie gwarancji. Co ważne banki inwestycyjne nie zbierają depozytów. Mogą posiadać sieci oddziałów, ale nie prowadzą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też lokat terminowych.

| Użyte znaczniki: , , ,
top